Công văn số 163/BQL-LĐ – Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  ban hành Kế hoạch số 163/BQL-LĐ v/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Xem văn bản tại đây.