Công văn số 1550/BQL-QHXD – Xử lý đám cháy tại Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ do Công ty cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc làm chủ đầu tư

Số ký hiệu: 1550/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 10/04/2023

Trích yếu: Xử lý đám cháy tại Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Proconco Đình Vũ do Công ty cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc làm chủ đầu tư .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng