Công văn số 1524/BQL-QHXD – Xử lý đám cháy tại Nhà máy hóa chất Hải Hà do Công ty Cổ phần Hóa chất Hải Hà làm chủ đầu tư.

Số ký hiệu: 1524/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 07/04/2023

Trích yếu: Xử lý đám cháy tại Nhà máy hóa chất Hải Hà do Công ty Cổ phần Hóa chất Hải Hà làm chủ đầu tư.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng