Công văn số 1469/BQL- VP – về việc báo cáo tính hình thực hiện quy định về đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

Ký hiệu: Công văn số 1469/BQL- VP

Ngày ban hành: 05/04/2023

Trích yếu: về việc báo cáo tính hình thực hiện quy định về đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sử dụng ngân sách nhà nước

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng