Công văn số 1382/BQL-QHXD – Tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc Hoa Kỳ rà soát  hành chính thuế chống trợ cấp lốp xe ô tô nhập khẩu từ Việt Nam

Số ký hiệu: 1382/BQL-QLDN

Ngày ban hành: 31/03/2023

Trích yếu: Tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc Hoa Kỳ rà soát  hành chính thuế chống trợ cấp lốp xe ô tô nhập khẩu từ Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng