Công văn số 2897/BQL-QHXD -Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Số ký hiệu: 2897/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 16/06/2023

Trích yếu: Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Greatstar Industrial Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng