Công văn số 1219/QĐ-UBND – Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 1219/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 10/05/2023

Trích yếu: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng