Công văn số 1218/BQL-QHXD -Thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Số ký hiệu: 1218/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 23/03/2023

Trích yếu: Thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty TNHH Vsip Hải Phòng.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng