Công văn số 1206/KH-BQL – Kế hoạch Phòng, chống ma túy tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố

Ngày 24/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1206/KH-BQL về việc Kế hoạch Phòng, chống ma túy tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.