Công văn số 1197/BQL-QHXD -Thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin-Etsu Việt Nam

Số ký hiệu: 1197/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 22/03/2023

Trích yếu: Thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin-Etsu Việt Nam.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng