Công văn số 111/BQL- VP- về việc đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023

Ký hiệu: Công văn số 111/BQL- VP

Ngày ban hành: 11/01/2023

Trích yếu: về việc đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2023

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng