Công văn số 1092/BQL-QHXD – Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Số ký hiệu: 1092/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 17/03/2023

Trích yếu: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng gửi Công ty TNHH Go Vision. .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng