Công văn số 1081/BQL-QLĐT – Cập nhập thông tin KCN đến các nhà đầu tư nước ngoài

Số ký hiệu: 1081/BQL-QLĐT

Ngày ban hành: 17/03/2023

Trích yếu: Cập nhập thông tin KCN đến các nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng