Công văn số 1074/BQL-QHXD – Cung cấp thông tin tại các sự cố điện tại các KCN trên địa bàn thành phố

Số ký hiệu: 1074/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 16/03/2023

Trích yếu: Cung cấp thông tin tại các sự cố điện tại các KCN trên địa bàn thành phố.

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng