Công văn số 1072/BQL-QHXD – Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải.

Số ký hiệu: 1072/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 16/03/2023

Trích yếu: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải. .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng