Công văn số 105/QĐ- BQL – về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 và quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng

Ký hiệu: Công văn số 105/QĐ- BQL

Ngày ban hành: 10/01/2023

Trích yếu: về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 và quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng