Công văn số 1012/BQL-QHXD – Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi khả năng đầu tư xây dựng Nhà kho xưởng và văn phòng chp thuê do công ty TNHH Đầu tư DHP làm chủ đầu tư

Số ký hiệu: 1025/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 14/03/2023

Trích yếu: Thông báo kết quả công tác nghiệm thu công trình gửi Công ty TNHH Sunny Bridge .

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng