Công văn 513/SCT-QLLĐ&HTQT – Thông báo hoạt động thông quan hàng hoá, hành khách qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Ngày 23/02/2023,Sở Công thương thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 513/SCT-QLLĐ&HTQT Về việc thông báo hoạt động thông quan hàng hoá, hành khách qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Xem chi tiết văn bản tại đây.