Công văn 176/TB-BQL – Trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 16/01/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 176/TB-BQL v/v Trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xem văn bản tại đây.