Công điện số 03/ĐC-CT của Chủ tịch UBND thành phố về việc phòng chống bão số 1 năm 2023

Ngày 17/07/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công điện số 03/ĐC-CT của Chủ tịch UBND thành phố về việc phòng chống bão số 1 năm 2023 (bão TALIM). Xem chi tiết văn bản tại đây.