Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “YJ LINK Vina” của công ty TNHH YJ LINK VINA

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “YJ LINK Vina” của công ty TNHH YJ LINK VINA tại Thửa đất B31 thuộc Lô CN4, khu công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong,Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.