Báo cáo đề xuất cấp GPMT “Dự án sản xuất gỗ tấm và gỗ lát sàn” – Dự án nâng công suất Đ/c: Nhà xưởng (thuê lại của Công ty TNHH Ô tô Huazhong Việt Nam), tại lô đất L1.1-L1.4 và L1.27- L1.30, KCN Đồ Sơn, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, VN

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT “Dự án sản xuất gỗ tấm và gỗ lát sàn” – Dự án nâng công suất
Đ/c: Nhà xưởng (thuê lại của Công ty TNHH Ô tô Huazhong Việt Nam), tại lô đất L1.1-L1.4 và L1.27-L1.30, KCN Đồ Sơn, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, VN