Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm, bộ phận, linh kiện từ hợp kim nhôm, hợp kim kẽm và khuôn”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm, bộ phận, linh kiện từ hợp kim nhôm, hợp kim kẽm và khuôn”