Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Gia công linh phụ kiện phanh ô tô” của Công ty TNHH chế tạo máy Yueda

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Gia công linh phụ kiện phanh ô tô” của Công ty TNHH chế tạo máy Yueda.