Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Dự án sản xuất sơn giao thông phản quang và in ấn, sản xuất bao bì nhựa Sivico” của Công ty CP Sivico

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Dự án sản xuất sơn giao thông phản quang và in ấn, sản xuất bao bì nhựa Sivico” của Công ty CP Sivico tại địa chỉ Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ (khu 1), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng.