Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án công ty TNHH Paloma Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp bếp ga, bộ dây điện dùng trong bếp ga và các phụ kiện của bếp ga công ty TNHH Paloma Việt Nam.