Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐÔNG NGUYÊN VIỆT NAM

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Nhà xưởng sản xuất các linh kiện, thiết bị điện, điện tử”tại Nhà xưởng thuê lại của Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Đạt RW