Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án công ty Greatstar Industrial Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án sản xuất và gia công các dụng cụ cầm tay và thiết bị đo lường của công ty Greatstar Industrial Việt Nam.