Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Chế tạo sản xuất động cơ (mô tơ), bộ điều khiển, linh phụ kiện” của Công ty TNHH Điện máy Đại Dương (Hải Phòng)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Chế tạo sản xuất động cơ (mô tơ), bộ điều khiển, linh phụ kiện” của Công ty TNHH Điện máy Đại Dương (Hải Phòng).