Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty Cổ phần Logistics Cát Thành

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty Cổ phần Logistics Cát Thành “Dự án ĐTXD Khu dịch vụ logistics và kho bãi container tại lô CN 119-12 thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng”