Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Cải tạo, chỉnh trang ven sông Cấm từ ngã ba sông ruột lơn đến cuối đảo Vũ Yên

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Cải tạo, chỉnh trang ven bờ sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo Vũ Yên” kèm theo việc đầu tư tuyến kè bê tông dọc theo sông Cấm từ ngã ba sông Ruột Lợn đến cuối đảo thuộc phạm vi dự án “Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên” theo đề nghị của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.