Công văn số 3362/BQL-QHXD về việc thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Ký hiệu: Công văn số 3362/BQL-QHXD

Ngày ban hành: 7/7/2023

Trích yếu: về việc thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng