Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Công ty TNHH Plastics Century” – Địa chỉ văn phòng: Lô đất L7.7A, L7.8 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng

Nhấn vào đây Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Công ty TNHH Plastics Century” – Địa chỉ văn phòng: Lô đất L7.7A, L7.8 Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng