Quyết định số 2211/QĐ-BCT – Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Ký hiệu: Công văn số 2211/QĐ-BCT

Ngày ban hành: 22/08/2023

Trích yếu: Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thqương