Về việc thông tin các cơ sở tạm đình chỉ về an toàn PCCC

11/06/2024

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính Phủ

04/06/2024

Kế hoạch công bố Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ CCTY Nam Đình Vũ tại HCDV2, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

05/06/2024

Kế hoạch công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án 18 – Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Nam Đình Vũ tại Lô CN4-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1)

05/06/2024

Kế hoạch công bố đồ án Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà xưởng xây sẵn Đình Vũ tại Lô CN 4.2B + CN 4.2 B1 + CN 4.2 B2 + CN 4.2 B3A, Khu công nghiệp Đình vũ (giai đoạn 2)

05/06/2024

V/v phối hợp triển khai khóa học chuyên sâu thiết kế vi mạch bán dẫn

31/05/2024

Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

03/06/2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Kế hoạch Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ năm, năm 2024-2025

29/05/2024

Văn bản gửi doanh nghiệp thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

30/05/2024

Hồ sơ mời thầu Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghiệp đốt rác phát điện tại Đình Vũ, quận Hải An