Giấy phép số 704/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Kyungsung Việt Nam

23/02/2024

Giấy phép số 703/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty CP hoá chất Miền Bắc

23/02/2024

Công văn số 677/BQL-VP – Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới

22/02/2024

Công văn số 671/BQL-VP- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến

22/02/2024

Giấy phép số 642/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Phụ tùng ô tô Daimay Việt Nam

21/02/2024

Giấy phép số 641/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam)

21/02/2024

Giấy phép số 599/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam

19/02/2024

Công văn số 532/TB-BQL – Lịch trực nghỉ Tết Nguyên đán 2024

06/02/2024

Giấy phép số 535/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Quang Điện tử Yusheng (Việt Nam)

06/02/2024

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Cải tạo, chỉnh trang ven sông Cấm từ ngã ba sông ruột lơn đến cuối đảo Vũ Yên

05/02/2024