Danh sách dự án đã được cấp Giấy phép môi trường

STTMã Văn BảnTiêu đềTrích yếuNgày ban hành
14546/GPMTGiấy phép số 4546/GPMT – Giấy phép môi trường (Takahata)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (Takahata).2023-09-13
23672/GPMT-BQLGiấy phép số 3672/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Vật liệu mới Wote Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Vật liệu mới Wote Việt Nam.2023-07-26
33439/GPMT-BQLGiấy phép số 3439/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Jinyunfeng Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Jinyunfeng Việt Nam.2023-07-13
43572/GPMT-BQLGiấy phép số 3572/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Risun Technology (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dungGiấy phép môi trường của Công ty TNHH Risun Technology (Việt Nam).2023-07-04
53258/GPMT-BQLGiấy phép số 3258/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Sunny BridgeNhấn vào đây để xem toàn văn nội dungGiấy phép môi trường của Công ty TNHH Sunny Bridge.2023-07-04
63070/GPMT-BQLGiấy phép số 3070/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Dụng cụ mỹ thuật Jia Feng Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Dụng cụ mỹ thuật Jia Feng Việt Nam.2023-06-23
73061/GPMT-BQLGiấy phép số 3061/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Sản xuất Sigma (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Sản xuất Sigma (Việt Nam)2023-06-22
8307/GPMT-BQLGiấy phép số 307/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam2023-06-22
93056/GPMT-BQLGiấy phép số 3056/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1) cho Công ty TNHH Mặt trời Cát BàNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1) cho Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà2023-06-22
103003/GPMT-BQLGiấy phép số 3003/GPMT-BQLL -Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súcNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc.2023-06-21
112978/GPMT-BQLGiấy phép số 2978/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH MVG Đình VũNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH MVG Đình Vũ.2023-06-20
122966/GPMT-BQLGiấy phép số 2966/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Torshare Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Torshare Việt Nam2023-06-20
132962/GPMT-BQLGiấy phép số 2962/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Vietnam UnitedNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Vietnam United2023-06-19
142478/GPMT-BQLGiấy phép số 2478/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH ORPC Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH ORPC Việt Nam2023-05-26
152415/GPMT-BQLGiấy phép số 2415/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty CP Cảng VIMC Đình VũNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty CP Cảng VIMC Đình Vũ2023-05-25
162058/GPMT-BQLGiấy phép số 2058/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Power 7 Technology Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Power 7 Technology Việt Nam2023-05-05
172044/GPMT-BQLGiấy phép số 2044/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Ming Yue (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Ming Yue (Việt Nam)2023-05-05
182032/GPMT-BQLGiấy phép số 2032/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH VietNam Advance Film MaterialNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH VietNam Advance Film Material2023-05-05
191941/GPMT-BQLGiấy phép số 1941/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Pegatron Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam2023-04-27
201915/GPMT-BQLGiấy phép số 1915/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam Oasis.Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam Oasis.2023-04-26
211392/GPMT-BQLGiấy phép số 1392/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH RZ Lighting (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty TNHH RZ Lighting (Việt Nam).2023-04-03
22NULLGiấy phép số 1312/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Rorze RobotechNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Rorze Robotech.2023-03-29
231134/GPMT-BQLGiấy phép số 1134/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam).2023-03-21
241133/GPMT-BQLGiấy phép số 1133/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ đột dập Mochizuki Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ đột dập Mochizuki Việt Nam).2023-03-21
251127/GPMT-BQLGiấy phép số 1127/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Dongdo Electronics Hải PhòngNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của  Công ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng.2023-03-20
26750/GPMT-BQLGiấy phép số 750/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Hudson (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Hudson (Việt Nam).2023-02-28
27751/GPMT-BQLGiấy phép số 751/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam).2023-02-28
28NULLBáo cáo đề xuất cấp GPMT của Công ty TNHH Power 7 Technology Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án  Power 7 Technology Việt Nam2023-02-27
29745/GPMT-BQLGiấy phép số 745/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Phihong Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam).2023-02-27
30607/GPMT-BQLGiấy phép số 607/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần mực in Á ChâuNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của  Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần mực in Á Châu.2023-02-20
31245/GPMT-BQLGiấy phép số 245/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH HKT Electronics Việt Nam.Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH HKT Electronics Việt Nam..2023-01-19
32246/GPMT-BQLGiấy phép số 246/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Demax CableNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Demax Cable.2023-01-19
33220/GPMT-BQLGiấy phép số 220/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của công ty TNHH Gia công Phân phối vật liệu mới Ko Shun Cheong (Việt Nam)Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của công ty TNHH Gia công Phân phối vật liệu mới Ko Shun Cheong (Việt Nam).2023-01-18
34219/GPMT-BQLGiấy phép số 219/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Chế tạo Zeon Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Chế tạo Zeon Việt Nam.2023-01-18
35221/GPMT-BQLGiấy phép số 221/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Fenixmark Electronics Việt Nam.2023-01-18
36222/GPMT-BQLGiấy phép số 222/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam New Century IndustrialNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Việt Nam New Century Industrial2023-01-18
37162/GPMT-BQLGiấy phép số 162/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH PHA Việt NamNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH PHA Việt Nam2023-01-13
3898/GPMT-BQLGiấy phép số 98/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Ecolux VekoNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Ecolux Veko.2023-01-10
3946/GPMT-BQLGiấy phép số 46/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH YMP PlusNhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Giấy phép môi trường của Công ty TNHH YMP Plus.2023-01-06