Văn bản số 406/BC-UBND – Báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022

Ngày 13/12/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  406/BC-UBND về việc Báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.