Văn bản số 2763/VP-KSTTHC – Triển khai kết luận phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số ngày

Ngày 13/12/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  2763/VP-KSTTHC về việc Triển khai kết luận phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.