Văn bản số 234/KH-UBND – Triển khai ngày chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022.

Ngày 13/12/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  2763/VP-KSTTHC về việc Triển khai kết luận phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.