Văn bản số 127/STTTT-TTBCXB – Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2023.

Ngày 02/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 127/STTTT-TTBCXB về việc Triển khai Thông báo kết luận Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động của UBQG về chuyển đổi số năm 2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.