V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ

Ký hiệu: Số/KH: 2783/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 26/06/2024

Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng