V/v triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính Phủ

Ký hiệu: Số/KH: 2415/BQL-QHXD (số đến: 621)

Ngày ban hành: 04/06/2024

Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính Phủ

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng