V/v mời tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Trung Quốc

Ký hiệu: Số/KH: 2945/BQL-DNGSĐT (số đến: 819)

Ngày ban hành: 04/07//2024

Trích yếu: V/v mời tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Trung Quốc

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng