V/v cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

Ký hiệu: Số/KH: 2776/BQL-DNGSĐT (số đến: 757)

Ngày ban hành: 26/06/2024

Trích yếu: V/v cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng