V/v cảnh báo hiến dịch tấn công sử dụng mã độc Mustang Panda và lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 06/2024.

Ký hiệu: Số/KH: 1315/STTTT-BCVT (số đến: 689)

Ngày ban hành: 17/06/2024

Trích yếu: V/v cảnh báo hiến dịch tấn công sử dụng mã độc Mustang Panda và lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 06/2024.

Cơ quan ban hành: Sở Thông tin truyền thông