Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTr/BTGTU-UBND về Chương trình phối hợp giữa Ban tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2024

Ký hiệu: Số: 649  /UBND-NCKTGS

Ngày ban hành: 28/03/2024

Trích yếu: Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTr/BTGTU-UBND về Chương trình phối hợp giữa Ban tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2024

Cơ quan ban hành: UBND thành phố Hải Phòng