Thực hiện tiết kiệm điện năm 2024

Ký hiệu: Số/KH: 1490/BQL-DNGSĐT (số đến: 336)

Ngày ban hành: 08/04/2024

Trích yếu: Thực hiện tiết kiệm điện năm 2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng