Thông tin nội dung Thông tư số 06/2024/TT-BCT ngày 04/04/2024 của Bộ Công Thương

Ký hiệu: Số/KH: 1696/BQL-DN&GSĐT

Ngày ban hành: 17/04/2024

Trích yếu: Thông tin nội dung Thông tư số 06/2024/TT-BCT ngày 04/04/2024 của Bộ Công Thương

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng