Thông tin nhu cầu tuyển dụng KCN, KKT đợt 1 tháng 3/2024

Thông tin nhu cầu tuyển dụng KCN, KKT đợt 1 tháng 3/2024

Ký hiệu: Số/KH: 1100/BQL-LĐ

Ngày ban hành: 13/03/2024

Trích yếu: Thông tin nhu cầu tuyển dụng KCN, KKT đợt 1 tháng 3/2024

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng