Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư “Dự án sản xuất và lắp ráp máy móc thiết bị làm vườn Greenworks Nam Cầu Kiền” của Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam)

Ký hiệu: Số/KH: 1707/TB-BQL (số đến: 395)

Ngày ban hành: 19/04/2024

Trích yếu: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư “Dự án sản xuất và lắp ráp máy móc thiết bị làm vườn Greenworks Nam Cầu Kiền” của Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam)

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng